Kyberturvallisuus kuntoon – tarkistamalla nämä 5+ kohtaa pääset pitkälle

Näinä aikoina yritysten on yhä tärkeämpää panostaa kyberturvallisuuteen ja profiloitua tietoturvallisena yrityksenä. Päämääränä on suojella niin yritystä itseään kuin sen asiakkaitakin. Tietoturvan merkitystä yrityksen maineelle ei voi vähätellä, jos maineen kerran menettää, on sen korjaaminen jälkikäteen vaikeaa.  

Monet yritykset ovat panostaneet kyberturvallisuuteen, sillä tekniset mahdollisuudet uhkien torjumiseksi ovat parantuneet. Kyberyökkäykset ovat kuitenkin lisääntyneet jatkuvasti, joten herää kysymys, mistä tämä johtuu?

90 % kyberongelmista johtuu inhimillisestä virheestä. Parhaatkaan tekniikat eivät yksistään pidä yritystä turvassa. Kyberturvallisuus vaatii sitoutumista oikeisiin toimintatapoihin, sillä yrityksen tietojen ja toimintojen turvaaminen on kaikkien työntekijöiden vastuulla.

“Tietoturva on lopulta yksinkertaista. Kyse on enemmän oikeista toimintatavoista ja -malleista, kuin kalliista tuotteista.” 


Tärkeää on tiedostaa ja havaita uhat, ja näin vaikuttaa turvallisuuteen. Pahimmillaan onnistunut kyberhyökkäys voi laajeta myös yrityksen ulkopuolelle koskettamaan yhteistyöverkostoja ja asiakkaita.

Kyberturvakulttuurin rakentaminen kannattaa aloittaa jo tänään. Kun oikeat toimintatavat otetaan osaksi arkea, rakentaa jokainen työntekijä yrityksen kyberturvallisuutta jokaisena päivänä. Turvallisuus on ennakointia, sillä 91 % kyberhyökkäyksistä alkaa tietojenkalastelulla.
  

KOHTI KYBERTURVALLISEMPAA YMPÄRISTÖÄ

Kyberturvallisuuden ei tarvitse olla pelottava haaste. Kaikki lähtee perusasioiden hallinnasta. Suuretkaan investoinnit ilman oikeita toimintatapoja, eivät anna turvaa hyökkäyksiä vastaan. Yrityksen ympäristön tilan ja käytäntöjen tarkistaminen sekä analysointi ovat askel kohti tietoturvallisempaa arkea. 

Altivon 5 +-palvelu on matalan kynnyksen kartoitus, jolla voit säästää aikaa, rahaa ja jopa yrityksesi mainetta. Tämä ei voi taata suojaa kaikentyyppisiltä kyberhyökkäyksiltä, mutta voi vähentää merkittävästi mahdollisuutta, että yrityksesi joutuu kyberrikollisuuden uhriksi. Kartoitus antaa ajantasaisen kuvan yrityksesi tietoturvatilanteesta ja niistä tarpeista, jotka liiketoimintaympäristösi turvaamiseen tarvitaan.  

1. Tietojen varmuuskopiointi 

Yrityksen kriittisen tiedon tunnistaminen ja paikantaminen.  

Selvitetään mahdollisuudet palauttaa poistettua tietoa, vaikka Cloud Backupin avulla. Varmistetaan omien ja ulkopuolisten palvelimien sekä pilvipalvelun turvallisuus.  

 2. Virusturva / organisaation suojaaminen haittaohjelmilta  

Yhteys verkkoon luo aina mahdollisuuden haittaohjelmille. Parhaan käytännön mukaan määritelty virus- ja haittaohjelmatorjunta vähentää haavoittuvuutta merkittävästi 

3. Laitteiden pitäminen turvassa  

Tablettien, puhelimien ja läppärien virusturvan, päivitysten ja salausten ajantasaisuus. Ajan tasalla oleva laitteisto, joka tukee uusimpia ohjelmistopäivityksiä, reagoi nopeimmin kyberhyökkäyksiin. Päivitysten avulla korjataan tunnettuja virheitä, lisätään uusia ominaisuuksia ja päivitetään tietoturva. 

4. Salasana-suojaus  

Monivaiheinen kirjautuminen (MFA) ja laitesalaukset. Määritellään signaalit, jotka antavat turvalliset reunaehdot työskentelyyn. 

5. Tietojenkalasteluhyökkäysten torjuminen  

Poistetaan kalasteluviestit, ennen kuin ne tulevat koneelle, varmistamalla, että teillä on oikea lisenssi ja sen mahdollisuudet on hyödynnetty.  

+ Työntekijöiden koulutustarpeen kartoitus

Avain kyberturvallisuuden onnistumiseen on huolehtia, että ihmiset ovat hyvin koulutettuja. 

Harjoittelu ja synkronoidut toimintatavat varmistavat, että turvajärjestelmään ei omalla toiminnalla luoda aukkoja kyberhyökkäyksille. 

“Autamme löytämään riskejä, joita et koskaan tiennyt sinulla olevan.” 


Varaa aika maksuttomaan 30 minuutin Teams-läpivalaisuun kalenterista.


Altivo on myös auktorisoitu FINCSC-arviointilaitos.