Project Description

Yli 500 henkeä työllistävän ja 50 miljoonan euron liikevaihdon omaavan  globaalin teollisuuden urakointiin ja kunnossapitoon erikoistuneen Elcoline konsernin ongelmana oli perinteinen IT-ympäristön hallittavuuden haaste: käyttäjät ja laitteet eivät olleet hallinnassa, eri käyttäjillä olevien sovellusten kirjo oli laaja, eikä modernien työvälineiden kehittämiseen ollut aikaa. Myös työnteko kentällä tuotti ajoittain haasteita, sillä aikaisemmat järjestelmät eivät tukeneet käyttäjiä liikkuvan työn osalta.

Jarno Räsänen, Elcoline Group Oy:n talousjohtaja kommentoi lähtötilannetta: ”Halusimme parantaa IT-asioiden hallittavuutta ja saada käyttöön monipuolisen pilvipalveluympäristön”

Uuden IT-ympäristön rakentamiseen ja hallinnointiin valikoitui yhteistyökumppaniksi Altivo.

Lähtötilanteena Elcolinella haluttiin selkeä kuva organisaation käytössä olevista laitteista, käyttäjistä ja heidän tarpeistaan, sekä ennen kaikkea kokonaiskuva IT-ympäristön kehitysmahdollisuuksista. Projektin toteutukseen valittiin Microsoftin ekosysteemiin kuuluvat Office 365-, Intune-, EMS, sekä Azure-palvelut, joiden avulla koko ympäristön valvonta ja hallinta saadaan yhden näkymän alle mahdollistaen mm. kehittyneen raportoinnin ja käyttäjien kirjautumisen eri palveluihin yhden tunnuksen kautta.

Samalla projektissa otettiin harppaus perinteisestä palvelinympäristöstä kohti pilvi-infrastruktuuria. Muutoksessa olemassa olevat omat palvelimet vaihdettiin Azure-pilviympäristöön tuoden uusia ominaisuuksia hallittavuuteen, selkeitä säästöjä laitekustannuksiin ja monipuolisempia mahdollisuuksia käyttäjille kirjautua eri laitteista ja sijainneista.

Myös EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikutti projektin suunnitteluun ja vaatimuksiin tiedon hallinnan osalta – tässä kohtaa Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) tarjosi valmiin infrastruktuurin toteuttaa koko GDPR:n vaatimus valvoa tiedostoja ja käyttäjien toimia hallitusti. Tietosuoja-asetuksen vaatimuksissa huomioitiin myös kehittyneet tietoturvaominaisuudet mobiililaiteympäristössä ja käyttäjien monivaiheinen todentaminen, jonka mahdollisti pilviympäristöön siirtyminen.

Altivo valikoitui yhteistyökumppaniksi: ”Proaktiivinen palvelu ja asiakastarpeiden ymmärtäminen olivat avainasemassa ” – Jarno Räsänen, talousjohtaja Elcoline Group Oy

Projektia lähdettiin rakentamaan kartoittamalla Elcolinen koko ympäristö laitteineen, käyttäjineen ja ennen kaikkea kartoitettiin eri organisaation käyttäjien tarpeet työkalujen ja heidän tarvitsemiensa laitteiden osalta. Kartoituksessa suunniteltiin myös lähtökohdat uudelle yhteiskäyttöalustalle, jossa organisaation eri tiimit pystyvät työskentelemään ja jakamaan tiedostoja keskenään, sekä kommunikoimaan entistä tehokkaammin.

Yhteiskäyttöalustaksi valittiin Microsoftin 365-ryhmiin perustuva malli, jossa yhdistetään perinteistä sähköpostia, uutta Sharepoint Onlinea ja Teams-ryhmäkeskustelua. Yhteiskäyttömallissa tavoitteena on, että samat tiimit (ryhmät) seuraavat käyttäjiä läpi koko palvelun – mahdollistaen tiedon keräämisen yhteen sijaintiin eri tilanteissa ja sovelluksissa, jolloin myös kaikki kerätty tieto ja ajatuksen vaihto on koko tiimin ja tarvittaessa koko organisaation saatavilla. Samalla mahdollistettiin liikkuva työnteko ajasta ja paikasta riippumatta dynaamisten mobiilisovellusten kautta, joita 365 -palvelu tukee luonnostaan.

Kartoituksen jälkeen toteutettiin käyttäjien siirto 365-palveluun vanhoine tiedostoineen ja sähköposteineen. Elcolinen kokoisen organisaation kohdalla ennen kaikkea tärkeää oli hoitaa alkuvaiheen siirto kerralla ja varmistua, että käyttäjien työskentely ei pääse katkeamaan missään vaiheessa ja olemassa oleva data saatiin siirrettyä nopeasti ja jopa käyttäjien huomaamatta. Ensimmäisen vaiheen siirto toteutettiin yhden illan aikana, jolloin muutos ei ehtinyt vaikuttaa käyttäjien työskentelyyn.

Tämän jälkeen käyttäjät vietiin vaiheittain 365-ryhmiin ja Teamsiin, johon samalla siirrettiin aikaisemmassa sijainnissa ollut tiedostokirjasto.

”Yliheitto oli hyvin valmisteltu ja eteen tulleisiin haasteisiin löydettiin nopeasti ratkaisut. Altivon tukipalveluiden tavoitettavuus ja nopea reagointi asioihin on saanut paljon kehuja organisaation sisällä” – Jarno Räsänen, talousjohtaja Elcoline Group Oy

Seuraavassa vaiheessa käyttäjät tutustuvat uuteen ympäristöön ja alkavat kehittää työympäristöä yhdessä Altivon asiantuntijoiden avustuksella mm. käyttöönottokoulutuksen kautta. Jatkossa käyttäjiä viedään syvemmälle ympäristöön erilaisten syventävien koulutusten ja workshoppien kautta. Näin olleen ympäristöstä saadaan ennen kaikkea paremmin käyttäjien päivittäistä työtä tukeva, eikä palvelun elinkaaren kehityskään jää paikalleen, jolloin organisaatio ja käyttäjät saavat muutoksesta irti mahdollisimman paljon myös pitkällä tähtäimellä.

”Haasteellinen IT-ympäristön muutos toteutettiin hallitusti. Nyt käytössä on jatkuvasti kehittyvä palveluratkaisu, joka riittää pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa monipuoliset ryhmätyö sekä viestintä ominaisuudet” – Jarno Räsänen, talousjohtaja Elcoline Group Oy

Katso videolta miten Elcolinen toimitusjohtaja Leif Backman kuvailee muutosta ja yhteistyötä kanssamme.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn