Project Description

Nopeasti kasvava urakointi- ja kunnossapitoyritys hyödyntää sovellustensa kehittämiseen vähäkoodista alustaa ja rakentaa digitalisaatiosta kilpailuetua 

Elcoline Group Oy:n asiakkaita ovat kansainväliset teollisuusyritykset, jotka vaativat urakoinnin ja kunnossapidon kumppaniltaan laatua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Elcolinella on kunnianhimoiset kasvu- ja digitalisaatiotavoitteet ja yhtiö haluaa, että sen ICT-ratkaisut ovat paitsi tapa tehdä asioita paremmin sisäisesti myös keino erottautua kilpailijoista. Yritys halusi turvallisuuskulttuurinsa pohjaksi järjestelmän, joka istuisi sen prosesseihin ja tukisi liiketoiminnan kasvua. Elcoline päätyi tekemään yhteistyötä Altivon kanssa Microsoftin ketterällä vähäkoodisen kehityksen alustalla. 

Elcoline on vuonna 2002 perustettu urakointi- ja kunnossapitoalan konserni. Se työllistää noin 500 ammattilaista ympäri maailman. Konsernin asiakkaita ovat mm. meri-, metsä- ja kaivostoimialoilla toimivat kansainväliset teollisuusyritykset, jotka vaativat kumppaneiltaan ehdotonta luotettavuutta ja ammattimaisuutta. Projektit on hoidettava laadukkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.  

Kasvu asetti turvallisuusraportoinnille uudet vaatimukset 

Aikaisemmin Elcolinen työntekijät raportoivat turvallisuushavainnoistaan ja läheltä piti -tilanteista työnjohtajilleen suullisesti. ”Tämän jälkeen työnjohtajan piti kirjata tapahtuma kahteen erilaiseen exceliin, tai pahimmillaan kolmeen, jos asiakaskin vaati omanlaisensa raportin”, kertoo Elcolinen laatu- ja turvallisuuspäällikkö Anu Perttula. ”Huonoimmassa tapauksessa tilanteita saattoi jäädä kokonaan kirjaamatta tai tieto muuttua matkalla”, Perttula jatkaa. Yhtiön HSEQ-tiimi (työterveys ja -turvallisuus, ympäristövastuullisuus ja laaduntuottokyky) ja johtoryhmän jäsenet puolestaan joutuivat keräämään tietoja raporteilleen käsin eri lähteistä. 

Turvallisuus ensin. 

Kesällä 2020 Elcoline osti osia Caverion Teollisuuden liiketoiminnoista, ja kaupan yhteydessä yhtiön palvelukseen siirtyi noin 200 uutta työntekijää. Yritysoston jälkeen Elcoline tarvitsi kunnossapito-organisaationsa sisäiseen turvallisuuteen ja laatuun liittyvän työkalun, jolla havaintojen kirjaaminen kentällä olisi suoraviivaista ja tulokset helposti analysoitavissa ja hyödynnettävissä. ”Me haluamme, että toiminnassamme turvallisuus tulee ensin ja kentältä saadaan mahdollisimman paljon havaintoja”, Perttula toteaa ja jatkaa: ”Konsernin kasvaessa on turvallisuuskulttuurin edistämisen kannalta olennaista, että toimintatavat ovat kaikilla yhteneväiset.” 

Valmisratkaisujen kartoittamisen kautta omannäköiseen järjestelmään 

Elcoline tutki laatu- ja turvallisuusraportointiin tarkoitettuja HSEQ-valmisratkaisuja ja niiden soveltuvuutta tarpeisiinsa. Kun yhtiön ICT-kumppanina toimiva Altivo esitteli vaihtoehtona Microsoftin vähäkoodisen Power Platform -alustan mahdollisuudet, oli Elcolinen valinta kuitenkin selvä.  

Ketterä sovelluskehitysalusta ja työkalut työnkulkujen automatisointiin vakuuttivat Elcolinen. 

Altivo oli aiemmin toteuttanut Elcolinelle intranet-ympäristön Microsoftin Sharepoint-teknologialla, ja uuden raportointiratkaisun oli tarkoitus linkittyä saumattomasti siihen. ”Microsoft Power Platformin ketterä ja skaalautuva alusta sovellusten kehittämiseen sekä työkalut manuaalisten prosessien automatisointiin ja viestinvälitykseen vakuuttivat Elcolinen”, kertoo Altivon liiketoiminta-arkkitehti Teemu Ruokoniemi. ”Pystyimme puolessa päivässä niin sanotusti nyhjäisemään tyhjästä ensimmäisen asiakkaan näköisen luonnoksen ratkaisusta. Viimeistään tämä osoitti alustan ketteryyden ja muokattavuuden”, Ruokoniemi jatkaa. Lisäksi Elcoline totesi, että kokonaan omissa ja Altivon käsissä oleva HSEQ-sovellus tukisi parhaiten heidän kasvustrategiaansa. 

Tavoitteina tuplakoko ja ”yhden järjestelmän periaate” 

Elcolinen tavoite on saavuttaa 100 miljoonaan euron liikevaihto vuoteen 2023 mennessä, kaksinkertaistaa henkilöstönsä ja kansainvälistyä. Jaakko Juvonen toimii Elcolinen kehitysjohtajana vastuullaan mm. konsernin ICT-ratkaisut. ”Yksi tehtävistäni on varmistaa, että kaikki järjestelmävalintamme kestävät tulevaisuuden kasvun. Jos tuplaamme henkilömäärämme tai meille tulee kerralla 100 tai 500 uutta henkilöä, on ratkaisujen skaalauduttava muuttuneeseen tilanteeseen,” Juvonen kertoo. 

Vähän yksinkertaistaen voisi sanoa, että minulla on yhden järjestelmän periaate”, Juvonen toteaa. Kaikkien Elcolinen järjestelmien tulee mahdollistaa datan saaminen ulos ja sen vieminen erilaisiin raportteihin – kuin kyseessä olisi yksi ja sama järjestelmä. Elcolinella koontiraportteja hyödynnetään organisaation sisällä aina hallitustasolle saakka. Johdon virtuaaliselle työpöydälle yhdistetään eri ratkaisuista mm. talouslukuja, turvallisuusdataa ja kunnossapitojärjestelmiin liittyviä tietoja. Lisäksi yhtiön tulee pystyä raportoimaan esimerkiksi urakoiden läheltä piti -tilanteista myös yksittäisille asiakkaille. Tämä edellyttää, että kaikkien järjestelmien rajapinnat mahdollistavat datan saumattoman hyödyntämisen ja suodattamisen. 

Power Platform vei pisteet 100 – 0 valmisratkaisuihin verrattuna. 

Elcolinelle oli Power Platformin valinnasta lähtien selvää, että laatu- ja turvallisuusraportoinnin ratkaisun toteuttaminen niin sanotusti tyhjältä pöydältä tulee vaatimaan enemmän aikaa kuin valmiin HSEQ-sovelluksen käyttöönotto. ”Altivon ehdottama Power Platform -toteutus vei kuitenkin pisteet 100 – 0 valmisratkaisuihin verrattuna”, Juvonen kertoo. ”Se, että ratkaisu ja sen jatkokehitys ovat kokonaan omissa käsissämme, Microsoftin alustan integroitavuus nykyjärjestelmiimme sekä teknologian skaalautuvuus painoivat vaakakupissa”, hän jatkaa. Myös ratkaisun elinkaaren kokonaiskustannuksen uskotaan jäävän valmissovelluksia alhaisemmaksi, kun muutosten tekeminen on joustavaa eikä ratkaisun skaalautuvuudesta ole huolta. ”Ja vaikka ratkaisua lähdettiinkin tekemään nollasta, oli kehitystyö jopa yllättävän sujuvaa,” Juvonen iloitsee. 

Laatu- ja työturvallisuusnäkökulmasta uudelle sovellukselle on Elcolinen organisaatiossa suuret odotukset. Anu Perttula uskoo, että työntekijät alkavat  aktiivisemmin tehdä havaintoja ja koko henkilöstö saadaan innostettua työturvallisuuden kehittämiseen. Perttula visioi Power Platform -alustan hyödyntämistä myös projektien riskiarviointeihin, työkohteiden vaara-arviointeihin, työntekijöiden perehdyttämiseen ja perehdytysvaatimusten täyttymisen todentamiseen. 

Käsi kädessä liiketoiminnan ymmärtävän kumppanin kanssa 

Elcolinen ICT-kumppanina Altivo on auttanut yhtiötä kasvamaan viiden miljoonan euron liikevaihdosta nykyiseen noin 50 miljoonaan. ”Esimerkiksi Microsoftin tuoteperhe kehittyy jatkuvasti. Tarvitsemme osaavaa ja konsernimme kokonaistarpeita ymmärtävää yhteistyökumppania, joka auttaa meitä tunnistamaan digiteknologian mahdollisuudet. Altivo on meille juuri oikea kumppani”, Jaakko Juvonen kehuu. 

Myös Altivolle ensimmäinen etappi matalakoodisissa ratkaisuissa Elcolinen kanssa on ollut kaikin puolin antoisa. ”Elcoline vahva halu kokeilla uutta teknologiaa ja löytää sen kautta kasvuvauhtia on ollut täydellinen lähtökohta juuri Power Platformin kaltaisen alustan hyödyntämiseen toiminnan digitalisoimisessa”, hanketta Altivon puolella johtanut Teemu Ruokoniemi toteaa. 

Alustan mukautuvuus on ylivertainen eivätkä toiminnallisuudet lopu kesken. 

Tulevaisuudessa Jaakko Juvonen näkee Elcolinelle lähes rajattomat mahdollisuudet käyttöönotetun kehitysalustan hyödyntämiselle. ”Me haluamme olla digitalisaation aallonharjalla. Tulemme Altivon kanssa jatkojalostamaan ajatuksia siitä, mihin kaikkeen Power Platform -alustaa voidaan toiminnassamme hyödyntää. Alustan mukautuvuus oli ylivertainen eivätkä toiminnallisuudet lopu kesken.”