Tulostimet ja monitoimilaitteet, jotka tukevat pilvityöskentelyä

Kun yritykseen hankitaan uusia tulostimia, on samalla hyvä tehdä laiteympäristön kartoitus ja suunnittelu. Suunnittelussa huomioidaan yrityksen nykyiset ja tulevat tarpeet, sekä varaudutaan kehityksen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Hybridityön vaatimukset ovat osa tätä suunnittelua. Hyvällä laiteympäristön suunnittelulla huolehditaan myös paremmasta tietoturvasta. Näin varmistetaan, että vanhoja ja tietoturvahyökkäyksille alttiita laitteita ei ole käytössä. Tulostin palveluna Kaikki monitoimilaitteet ja…

Lue lisää

Pilvitulostus – tulevaisuuden tulostaminen tapahtuu pilvessä

Moderni IT-ympäristö toimii yhä lisääntyvässä määrin pilvessä. Pilvityöskentely tuokin paljon lisähyötyä yritykselle. Ei ole liioiteltua sanoa, että jokaisen organisaation olisi hyvä kartoittaa toimintaympäristönsä tehokkuus ja turvallisuus. Pienillä asioilla saatetaan säästää huomattavasti sekä aikaa että rahaa ja parantaa turvallisuutta.Nyt paneudumme kuitenkin vain yhteen osa-alueeseen, tulostamiseen. Tulostamisen siirtyminen kokonaan tai osittain pilveen on tutustumisen arvoinen asia. Sen…

Lue lisää