Ketterät mobiilityökalut toivat työturvallisuuden keskiöön

Nopeasti kasvava urakointi- ja kunnossapitoyritys hyödyntää sovellustensa kehittämiseen vähäkoodista alustaa ja rakentaa digitalisaatiosta kilpailuetua.

Group Oy:n asiakkaita ovat kansainväliset teollisuusyritykset, jotka vaativat urakoinnin ja kunnossapidon kumppaniltaan laatua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Elcolinella on kunnianhimoiset kasvu- ja digitalisaatiotavoitteet ja yhtiö haluaa, että sen ICT-ratkaisut ovat paitsi tapa tehdä asioita paremmin sisäisesti myös keino erottautua kilpailijoista. Yritys halusi turvallisuuskulttuurinsa pohjaksi järjestelmän, joka istuisi sen prosesseihin ja tukisi liiketoiminnan kasvua. Elcoline päätyi tekemään yhteistyötä Altivon kanssa Microsoftin ketterällä vähäkoodisen kehityksen alustalla.


Laatu- ja turvallisuusraportoinnin valmisratkaisujen kartoittamisen kautta omannäköiseen järjestelmään.

Elcoline tutki laatu- ja turvallisuusraportointiin tarkoitettuja HSEQ-valmisratkaisuja ja niiden soveltuvuutta tarpeisiinsa. Kun yhtiön ICT-kumppanina toimiva Altivo esitteli vaihtoehtona Microsoftin vähäkoodisen -alustan mahdollisuudet, oli Elcolinen valinta kuitenkin selvä. Ketterä sovelluskehitysalusta ja työkalut työnkulkujen automatisointiin vakuuttivat Elcolinen.

Altivo oli aiemmin toteuttanut Elcolinelle intranet-ympäristön Microsoftin Sharepoint-teknologialla, ja uuden raportointiratkaisun oli tarkoitus linkittyä saumattomasti siihen.

Tavoitteina tuplakoko ja ”yhden järjestelmän periaate”

Jaakko Juvonen toimii Elcolinen kehitysjohtajana vastuullaan mm. konsernin ICT-ratkaisut. ”Yksi tehtävistäni on varmistaa, että kaikki järjestelmävalintamme kestävät tulevaisuuden kasvun. Jos tuplaamme henkilömäärämme tai meille tulee kerralla 100 tai 500 uutta henkilöä, on ratkaisujen skaalauduttava muuttuneeseen tilanteeseen,” Juvonen kertoo.

”Vähän yksinkertaistaen voisi sanoa, että minulla on yhden järjestelmän periaate”, Juvonen toteaa. Kaikkien Elcolinen järjestelmien tulee mahdollistaa datan saaminen ulos ja sen vieminen erilaisiin raportteihin – kuin kyseessä olisi yksi ja sama järjestelmä.


Power Platform vei pisteet 100–0 valmisratkaisuihin verrattuna.

Elcolinelle oli Power Platformin valinnasta lähtien selvää, että laatu- ja turvallisuusraportoinnin ratkaisun toteuttaminen niin sanotusti tyhjältä pöydältä tulee vaatimaan enemmän aikaa kuin valmiin HSEQ-sovelluksen käyttöönotto. ”Altivon ehdottama Power Platform -toteutus vei kuitenkin pisteet 100–0 valmisratkaisuihin verrattuna”, Juvonen kertoo. ”Se, että ratkaisu ja sen jatkokehitys ovat kokonaan omissa käsissämme, Microsoftin alustan integroitavuus nykyjärjestelmiimme sekä teknologian skaalautuvuus painoivat vaakakupissa”, hän jatkaa. Myös ratkaisun elinkaaren kokonaiskustannuksen uskotaan jäävän valmissovelluksia alhaisemmaksi, kun muutosten tekeminen on joustavaa eikä ratkaisun skaalautuvuudesta ole huolta. ”Ja vaikka ratkaisua lähdettiinkin tekemään nollasta, oli kehitystyö jopa yllättävän sujuvaa,” Juvonen iloitsee.


Käsi kädessä liiketoiminnan ymmärtävän kumppanin kanssa

Elcolinen ICT-kumppanina Altivo on auttanut yhtiötä kasvamaan viiden miljoonan euron liikevaihdosta nykyiseen noin 50 miljoonaan. ”Esimerkiksi Microsoftin tuoteperhe kehittyy jatkuvasti. Tarvitsemme osaavaa ja konsernimme kokonaistarpeita ymmärtävää yhteistyökumppania, joka auttaa meitä tunnistamaan digiteknologian mahdollisuudet. Altivo on meille juuri oikea kumppani”, Jaakko Juvonen kehuu.

Tulevaisuudessa Jaakko Juvonen näkee lähes rajattomat mahdollisuudet käyttöönotetun kehitysalustan hyödyntämiselle. ”Me haluamme olla digitalisaation aallonharjalla. Tulemme Altivon kanssa jatkojalostamaan ajatuksia siitä, mihin kaikkeen Power Platform -alustaa voidaan toiminnassamme hyödyntää. Alustan mukautuvuus oli ylivertainen eivätkä toiminnallisuudet lopu kesken.”