palvelut_metsuri

Referenssi casemet

Altivo hoitaa Casemetin päivittäiset IT-palvelut:

”Oma osaaminen ja aika eivät riittäisi oikeiden järjestelmien löytämiseen.”

Altivon apu yrityskaupassa ja siihen liittyvän järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteuttaminen onnistuivat Tuotehallinta- ja IT-johtaja Aki Hyyryläisen mielestä erityisen hyvin. 

Metallikoteloita teollisuuden tarpeisiin rakentava Casemet oli vuonna 2016 uuden äärellä. Yrityskaupan ansiosta syntynyt perheyritys kaipasi kipeästi ympäristöä, joka tehostaisi toimintaa ja olisi helppokäyttöinen. Tavoitteena oli IT-palveluiden ulkoistus.

 

Altivo rakensi yritykselle vuoden 2016 kesällä ympäristön, jossa järjestelmät yhdenmukaistettiin, rutiinitoimintoja ja työnkulkua automatisoitiin ja tietoturva parantui.

 

- Altivo hoitaa päivittäisen IT-rutiinit, ylläpitää ja kehittää infraa ja hallinnoi laitteita, puhelimia ja liittymiä. Meillä hallinnointi työllistää osa-aikaisesti vain minua, Casemet Oy:n tuotehallinta- ja IT-johtaja Aki Hyyryläinen sanoo.

 

 Altivon ansiosta Casemetin järjestelmät ja ympäristö rullaavat jouhevasti tuotannon taustalla. 

"Me voimme keskittyä metallituotteisiin. Jos hoitaisimme kaiken IT:n itse, se vaatisi paljon resursseja ja olisi pois tuotannosta."

taimi3

Ketterä IT-palvelu yritykselle mahdollisti onnistuneen yrityskaupan 

Altivon suurin apu Casemetille on ajantasainen ja ketterä apu. Päivitys- ja kehitystarpeet huomataan jo usein ennen kuin ne alkavat aiheuttaa ongelmia.

 

- Pidän siitä, että Altivolla on hyvin ajantasainen tietotaito. Saan heiltä uusia ajatuksia ja ideoita, joita en itse ehtisi enkä osaisikaan löytää.

 

Ketteryys näkyi varsinkin keväällä 2021, kun Casemet sai yritysoston kautta noin 20 uutta työntekijää ja ostetun yrityksen laitteet ja ohjelmat piti liittää olemassa oleviin järjestelmiin. 

"Muutoksen suunnittelu ja itse muutos onnistui Altivon kanssa yhteistyössä todella hyvin. Tuen tarve oli suunniteltua suurempi, mutta saimme apua Altivon teknisestä tuesta aina, kun sitä tarvitsimme"

taimi2

”Ilman apua pyörittäisimme vain IT-rutiineja” 

Aki Hyyryläisen mielestä työskentely ja kommunikointi Altivon kanssa on välitöntä ja kitkatonta. Hommat sujuvat rennossa ilmapiirissä ilman turhaa jäykkyyttä.

 

- Viestintä toimii Teamsilla ja puhelimitse, eikä pelkästään sähköposteja lähetellen.  


Jos Casemetilla ei olisi Altivon kokonaisvaltaista palvelua, yritys joutuisi hankkimaan osaamisen jostain muualta tai tekemään asioita paljon enemmän itse.


- Silloin keskittyisimme vain rutiineihin ja olemassa olevien asioiden pyörittämiseen. Se ei olisi kehittämisen näkökulmasta järkevää. Jos joutuisimme itse keskittymään kaikkien uusien järjestelmien tutkimiseen, meillä ei riittäisi siihen aika eikä osaaminen.
 


Aki Hyyryläisen mielestä Altivon osaaminen on sen verran vahvaa, että
ilman sitä Casemet joutuisi ostamaan vastaavat palvelut useammalta eri yritykseltä.  


- Pidän sitä erityisen tärkeänä, että saamme kaikki tarvitsemamme palvelut keskitetysti Altivolta.
 


Altivon palvelut sopivat Hyyryläisen mielestä erinomaisesti varsinkin kasvuhakuisille pk-yrityksille, joilla ei ole suuria IT-resursseja eikä talon sisäistä osaamista kehittämiseen. Apua löytyy nopeasti ja joustavasti lyhyellä aikataululla. 

"Altivolla on nuorekas ja eteenpäin menevä ote. Asiakkaan näkökulmasta on erittäin arvokasta, että heillä on tuoretta tietoa ja taitoa palveluiden kehittämiseen. Pysymme heidän ansiostaan mukana digitalisaation vauhdissa. "

taimi4

Casemet Oy

 • Perustettu 2016.
 • Suomalainen perheyhtiö.
 • Päätuotteena teräskoteloratkaisut.
 • Työllistää 150 tuotantoteknologian ammattilaista. 

Toteutetut palvelut

 • IT-palveluiden kokonaisulkoistus.
 • IT-infra.
 • Tukipalvelut.
 • Telia-palvelut ja hallinnointi.
 • CRM

käytetty tekniikka

 • Azure
 • Office 365
 • Dynamic CRM
 • Intune
 • Power BI